Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

פתרונות ירוקים

באמצעות הפתרונות הירוקים שלנו, אנו עוזרים ללקוחותינו להקטין את השפעתם על הסביבה. דבר זה אינו רק טוב לסביבה, אלא הוא גם גורם תחרותי מוכר: לאור שינויי האקלים וההשפעות השליליות של ההתחממות העולמית, לקוחות מתחשבים יותר ויותר בסוגיות הסביבתיות במסגרת החלטות הרכש שלהם. זו הסיבה לכך שרבים מלקוחותינו העסקיים קבעו לעצמם יעדים של הגנת האקלים.
תודות לנוכחותנו הגלובלית ומומחיותנו, המגזרים העסקיים שלנו מסוגלים לתמוך בהם בהשגת יעדים אלה. תיק השרותים שלנו משתרע ממשלוחים אינדיבידואליים נייטרליים מבחינת פחמן עבור לקוחות פרטיים, ועד למיטוב כל שרשרות האספקה של תאגידים רב-לאומיים. ההגנה על הסביבה מהווה חלק בלתי-נפרד מהאסטרטגיה של קבוצתנו: כבר בשנת 2008 קבענו לעצמנו יעד בר-מדידה בתחום שינויי האקלים – והיינו ספק שרותי הלוגיסטיקה הראשון שעשה זאת. עד לשנת 2020 ברצוננו לשפר את יעילות הפחמן של שרותי התחבורה שלנו ושל קבלני-המשנה שלנו ב-30 אחוז בהשוואה לשנת הבסיס 2007. אנו נוהגים בגישה זו מאחר שאנו רואים את הלוגיסטיקה הידידותית לסביבה והיעילה כהזדמנות ליצירת ערך – עבור סביבתנו, עבור עצמנו כחברה ועבור לקוחותינו.