Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

מדריך עלויות השחרור והמיסים לנמען הפרטי – יבוא אישי

למדו את היסודות על עלויות שחרור ומיסים על מנת להבין מי משלם ומדוע.
טובין שנרכשו ברשת האינטרנט לשימוש אישי

אתם עשויים להיות מחויבים בעלויות שחרור ומיסים על מוצר שנרכש באינטרנט בעקבות:
  • עלויות שחרור ומיסים לרוב לא נכללים במחיר של הטובין שאתם רוכשים ברשת, ועשויים שלא להיכלל בעלויות המשלוח הכוללות אשר אתם משלמים לקמעונאי המקוון.
  • בעת רכישת טובין ברשת, חלק או כל הטובין עשויים שלא להגיע מהמדינה בה אתם גרים, לפיכך כפופים לתשלום מכס, שהוא תעריף או מס המוטל על טובין כאשר הם נשלחים מעבר לגבולות בינלאומיים.
  • כאשר טובין לא נשלחים באופן מקומי (פנים ארצי) או בתוך הסכם איחוד מכס יחיד, כמו האיחוד האירופי, חובה עליכם לשלם כל מכס ומס פנימי שרשויות המכס המקומיות שלכם רואות לנכון.
  • על מנת להבטיח כי השליח של DHL יוכל לפזר לכם את המשלוח בזמן הקצר ביותר לאחר כניסתו למדינה או איחוד המכס שלכם, DHL משלמת לרשויות המכס בשמכם עבור כל עלויות השחרור והמיסים המוטלים על הטובין.
  • ברגע שעלויות השחרור והמיסים משולמים במלואם בחזרה ל-DHL, הטובין נשלחים אליכם.
  • הסכום שצריך להיות משולם, אם קיים, תלוי במקור ממנו נשלחו הטובין, סוג הטובין, ערך העסקה ומשקל החבילה.
בעת רכישת טובין באינטרנט, עליכם לבדוק תמיד האם הם נשלחים לכתובת שלכם מ:
  • המדינה שלכם
  • מדינה אחרת
  • מדינה מחוץ להסכם איחוד מכס
הערה: תקנות שונות מיושמות בעת רכישה למטרות מסחריות.