Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

משלוחי טובין המכילים סוללות ליתיום

התקנות החדשות ישפיעו על אופן השילוח של מגוון רחב של מוצרי אלקטרוניקה המופעלים על ידי סוללות ליתיום, בין אם מדובר בסוללות נטענות (ליתיום יון) או לא נטענות (ליתיום מתכת). התקנות חלות כאשר:
  • סוללות הליתיום נארזות ונשלחות כפריטים יחידים. לדוגמא: סוללות בודדות או מטען נייד.
  • סוללות הליתיום נארזות בנפרד אך נשלחות עם מוצר באותו מארז, לדוגמה: טלפון נייד עם סוללת ליתיום חליפית.
  • סוללות הליתיום כלולות או מותקנות במוצר ולפיכך נשלחות באותה קופסה. לדוגמה: טאבלט עם סוללת ליתיום משולבת שאינה ניתנת להוצאה או להחלפה על ידי המשתמש.
עקב העלייה במודעות לנושא הבטיחות בענף התעופה, הקשיח IATA את התקנות המסדירות את השילוח האווירי של סוללות ליתיום, וחברות התעופה נדרשות היום להקפיד הקפדה יתירה על אכיפת תקנות אלה.
אנא שימו לב, השולח נושא באחריות החוקית לשילוח בטוח של חומרים כגון אלה בדרך האוויר ולעמידה מלאה בתקנות IATA. לאור זאת, הנפיק IATA חוברת הדרכה שמטרתה לסייע לשולחים להבין תקנות אלה ולעמוד בהן.

יתירה מזאת, כל אדם, חברה או ישות המזוהה כשולח המשלוח בשטר המטען של DHL Express יהיה אחראי חוקית להבטיח ציות מלא לתקנות העדכניות של IATA. אחריות זו חלה גם אם המשלוח המכיל את סוללות הליתיום אינו מיוצר או שייך בפועל לאותו אדם, חברה או ישות ששמם מופיע בשטר המטען.
על מנת להימנע מהשלכות בלתי רצויות, אנא ידעו מראש את DHL Express בכל פעם שבכוונתכם לשלוח משלוחים המכילים סוללות ליתיום. צוות המומחים שלנו ישמח להדריך אתכם בנבכי התקנות העדכניות של IATA להובלת חומרים מסוכנים.
בהתאם להחלטת IATA/ICAO , החל מינואר 2015 לאסור הטסת סוללות ליתיום בתפזורת על טיסות נוסעים, אין ביכולת DHL Express להטיס תכולה זאת.
המגבלות של IATA/ICAO חלות על סוללות ליתיום ארוזות בתפזורת לפי Section II, PI-968 בעוד שסוללות ליתיום ארוזות עם מכשור (PI-969) או הנמצאות בתוך מכשור (PI-970), קבילות להטסה לפי ההנחיות הנהוגות בעבר. אין שינוי לגבי המגבלות הנוגעות לסוללות ליתיום יון (Lithium Ion batteries).

עבור הוראות אריזה מסוג PI-967 ו- PI-970 קיימת הדרישה כי משלוח מוגבל עד למקסימום של 2 חבילות (כל אחת מכילה לכל היותר סוללת 4 תאים או 2 סוללות כלולות בתוך ציוד).

אם המשלוח עולה על 2 חבילות, יש לעשות שימוש במדבקות ציון של סוללת הליתיום (ואת הדרישות הבאות).

מגבלה זו של 2 חבילות לכל משלוח תיכנס לתוקף רק ב-1 בינואר 2017, עקב זה שהתקנות מחייבות תקופת מעבר של 12 חודשים. עם זאת, מומלץ על השולחים ליישם זאת בהקדם האפשרי.

בהמשך לשינויים של ICAO / IATA שחלים החל מ- 01 באפריל 2016, הוראות אריזה מסוג PI-965 אסורות להובלה במטוסי נוסעים. עקב כך, אנו מציעים שירות מוגבל ליעדים מסוימים. הסעיף השני בהוראות אריזה מסוג PI-965 מצריך אישור של מספר לקוח נפרד. סוללות ליתיום ION אשר ארוזות עם ציוד (הוראה מסוג PI-966) או כלולות בתוך ציוד (הוראה מסוג PI-967) אפשריים להובלה. לפרטים נוספים, אנא צור קשר עם נציג השירות שלך ב- DHL.

חשוב!

סוללות ליתיום אשר אינן תקינות יכולות להוות סיכון בטיחותי גבוה לאדם ולרכוש ואינן מורשות להישלח במטוס בשום תנאי שהוא.
כשיש חשד לסוללת ליתיום אשר אינה תקינה במחשבים ניידים, טלפון סלולרי או התקן אחר, המוצר חייב להישלח ללא הסוללה כדיי שהמשלוח ישלח דרך DHL.